Ctgb-appreciatie van het “Supporting document for Risk Managers consultation on Specific Protection Goals for bees”

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) reageert op het “Supporting document for Risk Managers consultation on Specific Protection Goals for bees” van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.