Kamerbrief over tussenevaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - Stelselvernieuwing in uitvoering

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De tussenevaluatie is uitgevoerd in de vorm van een lerende evaluatie met als doel om te informeren en te leren over de uitvoerbaarheid en effectiviteit.