NL Pollinator Strategy: 'Bed & Breakfast for Bees'

De Nationale Bijenstrategie richt zich op alle 'bestuivers', in het bijzonder de vele wilde bijensoorten. Doel is om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Dit is de Engelse vertaling van de Nationale Bijenstrategie.