Rapport gecombineerde Tenders Windenergie op Zee & Waterstofproductie

Dit onderzoek geeft invulling aan de aankondiging in de kabinetsvisie waterstof van maart 2020 om nut en noodzaak van gecombineerde tenders voor wind op zee en waterstofproductie in kaart te brengen.