Supporting document for Risk Managers consultation on Specific Protection Goals for bees

Achtergronddocument van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid over de modelleringen die zij heeft uitgevoerd om de natuurlijke variabiliteit van bijenkoloniƫn inzichtelijk te maken en de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Dit document is in het Engels.