Stelselvernieuwing in uitvoering

De tussenevaluatie toont dat de uitvoerbaarheid en doelgerichtheid van het in 2016 ingevoerde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zijn toegenomen ter opzichte van het vorige subsidiestelsel.