Besluit op Wob-verzoek over uitbreiding Lelystad Airport

Besluit op een verzoek om informatie over het verzoek van Luchthaven Lelystad om te beoordelen op eventuele vergunningplicht op
grond van de Natuurbeschermingswet en het contact over de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)