Besluit IenW Wob-verzoek natuurvergunningen Schiphol en Lelystad Airport

Besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om informatie over de natuurvergunningen van Schiphol en Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).