Besluit op Wob-verzoek over plaatsing Perkpolder op communautaire lijst

Besluit op een verzoek om informatie over plaatsing van 75 hectare nieuwe buitendijkse natuur in de Perkpolder op de communautaire lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).