Besluit op Wob-verzoek over subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (GBSK)

Besluit op een verzoek om informatie over gegevens over aanvraag subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (GBSK) met nummer 6851805. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).