Besluit Wob-verzoek milieurisico bestrijdingsmiddelen weidevogels

Besluit op een verzoek om documenten over het project 'Milieurisico bestrijdingsmiddelen en veterinaire stoffen in mest via effecten op de voedselketen voor weidevogels'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).