Wat is het Bouwbesluit 2012?

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. Het besluit bevat ook Europese voorschriften en toezeggingen aan de Tweede Kamer.

Doel Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 komen verschillende regels en voorschriften samen. Hierdoor wordt:

  • de samenhang binnen de bouwregelgeving vergroot;
  • de regeldruk verminderd;
  • de toegankelijkheid van de regels en voorschriften verbeterd.

Er is nu 1 set technische voorschriften voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken. Zowel voor gebouwen als andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. Er zijn eisen voor brandveilig gebruik van gebouwen, natuurlijke ventilatie en het verbouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot bijvoorbeeld woningen. Voor dit laatste punt geldt dat er geen ontheffing van de gemeente meer nodig is. Hier zijn landelijke voorschriften voor in de plaats gekomen. Dit vergemakkelijkt de verbouwing.

Bouwbesluit in de praktijk

Het Bouwbesluit 2012 is opgesteld in goed overleg met de bouwpraktijk. Deze bestaat uit onder andere bouwbedrijven, aannemers en architecten. Ook gemeenten zijn betrokken. Voor het toepassen van het Bouwbesluit is basiskennis nodig. Er zijn verschillende manieren om de toepassing van deze regelgeving in de praktijk makkelijker te maken. Hierbij gaat het onder andere om een praktijkboek, informatiebladen, opleidingen en een helpdesk bouwregelgeving. Ook de markt verzorgt opleidingen over het Bouwbesluit 2012 en over bepaalde onderwerpen, zoals brandveiligheid.