Minister Kaag naar New York en Washington

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reist van zondag tot en met dinsdag naar de VS voor een reeks ontmoetingen bij de Verenigde Naties en de Wereldbank. Ook zal ze een gesprek hebben met collega Robert Lighthizer, de Amerikaanse handelsminister.

De minister gaat eerst naar New York voor overleg met António Guterres, secretaris-generaal van de VN. Belangrijk gesprekonderwerp is de door Guterres aangekondigde hervorming van het ontwikkelingsbeleid van de VN. ‘Het gaat er nu om dat zijn voorstellen worden omgezet in de praktijk. De secretaris-generaal verdient alle steun voor zijn agenda. Om zo de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) voor minder armoede, meer vrede en veiligheid, en een leefbaarder wereld te kunnen realiseren,’ aldus Kaag.

In New York is de minister ook gastvrouw van een rondetafelontmoeting over effectieve conflictpreventie. Dat is een thema waar Nederland, dat dit jaar lid is van de VN-Veiligheidsraad, fors op wil inzetten. Ook hier speelt meer aandacht voor duurzame ontwikkeling een belangrijke rol. Kaag: ’Door vroegtijdig de schouders te zetten onder betere leefomstandigheden en meer mensenrechten - waarbij landen en regio’s beter samenwerken met internationale organisaties en instellingen - kunnen conflicten en geweldsuitbarstingen en dus veel menselijk leed voorkomen worden.’ De rondetafel zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van VN-instellingen, lidstaten en experts op het terrein van conflictpreventie. Verder zal de minister in New York ook gesprekken hebben met de directeuren van VN-bevolkingsorganisatie UNFPA en VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP.

Wereldbank

In Washington DC spreekt de minister met Wereldbank-president Jim Kim en topman Philippe Le Houérou van IFC, de Wereldbank-instelling voor kredieten aan private investeerders. Daarin zal de minister aandringen op meer activiteiten van het IFC in fragiele landen, omdat juist daar  extra inspanningen nodig zijn die mensen perspectief bieden op een beter bestaan. Ook zal de minister zich laten informeren over voorstellen van de Wereldbank voor een kapitaalverhoging. ‘Een bigger bank kan belangrijk zijn. Maar we zullen er ook scherp op letten dat de toezeggingen voor een better bank worden nagekomen’, aldus de minister.

Tenslotte staat in de Amerikaanse hoofdstad een ontmoeting met US Trade Secretary Robert Lighthizer op het programma. In dit overleg zal Kaag zich door haar collega laten informeren over de Amerikaanse handelspolitiek, met name de visie op handelsakkoorden en het multilaterale handelssysteem. Tegelijkertijd zal de minister naar voren brengen dat Nederland een groot voorstander is en blijft van multilaterale handelsverdragen en een eerlijk speelveld, met goede regelingen voor voedselveiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden. Omdat deze de kans op groei van de Nederlandse- en internationale private sector vergroten en daarmee goed zijn voor bedrijven, werknemers en consumenten.