Overheid beoordeelt gevolgen verlies Nederlandse nationaliteit

Bent u na 1993 de Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt en daardoor geen EU-burger meer? Dan kunt u die mogelijk terugkrijgen. Het gaat om oud-Nederlanders die veel naar andere EU-landen reizen voor bijvoorbeeld werk, studie of mantelzorg. Zij kunnen een nieuw paspoort aanvragen als ze aantonen dat ze gehinderd worden door verlies van hun recht om vrij te reizen en werken in de EU.

Voorwaarden om Nederlandse nationaliteit terug te krijgen

Als oud-Nederlander kan u mogelijk uw Nederlandse paspoort en het EU-burgerschap terugkrijgen als:

  • u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt omdat u:
    • langer dan 10 jaar buiten Nederland, de Europe Unie, Aruba, CuraƧao of Sint Maarten woonde; of
    • vrijwillig een andere nationaliteit heeft gekregen toe u de Nederlandse nationaliteit nog had.
  • u geen andere EU-nationaliteit had.
  • u kunt aantonen veel in een ander EU-land te zijn voor bijvoorbeeld werk, studie, stage, familiebezoek of mantelzorg. Of omdat u daar woont.

Check of u de Nederlandse nationaliteit kan terugkrijgen

Check of u de Nederlandse nationaliteit kunt terugkrijgen met de online vragenlijst op de website Nederlandwereldwijd.nl. Als u de Nederlandse nationaliteit kan terugkrijgen, vraagt u bij een Nederlandse ambassade of consulaat een Nederlands paspoort of identiteitskaart aan. U moet dan aantonen dat u door verlies van uw Nederlandse nationaliteit, veel last heeft doordat u niet meer vrij door de EU kan reizen. Aan het einde van de vragenlijst staat hoe u dat aantoont.

Waarom oud-Nederlanders paspoort kunnen terugkrijgen

Sommige oud-Nederlanders hebben sinds 1993 hun nationaliteit onterecht verloren. Dat bleek uit een uitspraak van de Raad van State in april 2020. Nederlanders verliezen automatisch hun nationaliteit als ze 10 jaar in een ander land wonen en te laat hun paspoort verlengen. Omdat zij dan ook hun rechten als EU-burger kwijt zijn, moet de overheid per geval bekijken wat de gevolgen hiervan zijn. Met een zogenoemde evenredigheidstoets moet de overheid duidelijk maken hoe zwaar deze oud-Nederlanders zijn getroffen doordat ze niet meer vrij kunnen reizen, wonen en werken in de EU.

Meer informatie in de vragen en antwoorden over de uitspraak van de Raad van State.