Beantwoording Kamervragen over onderzoek Russische publieke opinie MH17

Minister Blok beantwoordt vragen over het onderzoek van het Levada Centrum onder de Russische bevolking naar de publieke opinie over Nederland en MH17.