Nieuwkomers moeten aan regels voldoen om in Nederland te kunnen wonen en werken. Een deel moet bijvoorbeeld verplicht inburgeren. Maar nieuwkomers hebben ook rechten. Er zijn andere regels voor vreemdelingen van binnen of buiten de EER en Zwitserland. Dit zijn vooral regels over verblijf en arbeid. De overheid let streng op oneerlijke concurrentie en illegaal verblijf.