Kamerbrief voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's

Kamerbrief over de voortgang van de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten op lokaal en regionaal niveau. De ondertekenaars van de nationale verklaring hebben gezamenlijk 8 gebieden benoemd die extra aandacht verdienen, omdat er veel arbeidsmigranten zijn. Dit zijn: stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden, stadsregio Amsterdam, West-Brabant, Limburg, regio Noord-Holland Noord, samenwerkingsverband regio Eindhoven, regio Holland Rijnland.