Beantwoording Kamervragen wachttijden uitslag inburgeringsexamens

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Özdil (GroenLinks) over "de lange wachttijden voor uitslag van de inburgeringsexamens bij DUO".