Beantwoording Kamervragen weekendscholen Syriërs

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) over het bericht “Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen”, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.