Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse

Antwoorden van minister Koolmees aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van de leden Becker en Laan-Geselschap (beiden VVD) over het bericht ‘AIVD: zorgen over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen’.