Game, set, match

Leegstaand vastgoed biedt mogelijkheden om meer (tijdelijke) huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Platform 31 heeft vragers en aanbieders van leegstaand vastgoed gevraagd naar de randvoorwaarden voor een succesvolle herbestemming van leegstaand vastgoed. In dit rapport worden deze inzichten gedeeld ter inspiratie voor andere partijen die aan de huisvesting van arbeidsmigranten werken.