Compensatieregeling Basisexamen inburgering in het buitenland voor Turkse onderdanen

Turken die op of na 16 augustus 2011 het basisexamen inburgering in het buitenland hebben gedaan, kunnen hun examengeld van € 350 terugkrijgen. Ook kunnen zij een vergoeding krijgen voor het aangeschafte zelfstudiepakket 'Naar Nederland'. Daarnaast kunnen zij eventuele reis- en verblijfkosten vergoed krijgen.

De compensatieregeling geldt in enkele bijzondere gevallen ook voor Turken die vóór 16 augustus 2011 examen deden. Namelijk als zij:

  • binnen 4 weken na afgifte van een voorlopige verblijfsvergunning regulier (vvr) bezwaar aantekenden tegen het verplichte examen;
  • of nog een mvv- of vvr-aanvraag hebben lopen;
  • of nog geen machtiging tot voorlopig verblijf aanvroegen (of die aanvraag introkken);
  • of al wel examengeld betaalden, maar nog geen examen deden.