Documenten - Nieuw in Nederland

343 documenten over Nieuw in Nederland

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over huisvesting arbeidsmigranten

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het beleid en de rechten van arbeidsmigranten ten aanzien van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-03-2019

Kamerbrief internationale zeescheepvaart

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overleg met sociale partners over toepassing ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-03-2019

Kamerbrief motie Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de Inspectie van het Onderwijs

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer over de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2019

Kamerbrief Tussenstand veranderopgave inburgering

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de herziening van het inburgeringsstelsel. Een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2019

Bijlage Bestuurlijke afspraken SZW en VNG: extra impuls inburgering ‘en ondertussen’

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2019

Kamerbrief Turkse weekendscholen

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer een reactie op en verdere informatie over de berichtgeving dat Turkije ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2019

Kamerbrief afbakening verkenning naar informele scholing in Nederland

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de (verdere afbakening) van de verkenning naar informele scholing om te ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2019

Kamerbrief Integrale aanpak Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering van maatschappelijke en religieuze instellingen

Er bestaan bij het kabinet en breder in de samenleving al langere tijd zorgen over gedragingen die op gespannen voet staan met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-02-2019

Verkenning naar mogelijkheden om ongewenste (buitenlandse) financiering te beperken

Publicatie | 11-02-2019

Salafisme in Nederland

Publicatie | 11-02-2019