Documenten - Nieuw in Nederland

570 documenten over Nieuw in Nederland

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Scenario’s naar aanleiding van ICF

Kamerstuk | 16-05-2017

Inspectie Control Framework

Kamerstuk | 16-05-2017

Aanbiedingsbrief jaarverslag 2016 Inspectie SZW

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Klijnsma (SZW), het jaarverslag 2016 van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2017

Kamerbrief inzake Inspectie Control Framework (ICF)

Kamerbrief met twee bijlagen van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer inzake het Inspectie Control Framework (ICF).

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2017

Jaarverslag 2016 Inspectie SZW

Jaarverslag | 16-05-2017

Kamerbrief inzake motie Voortman over het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Brief van minister Asscher (SZW) waarin hij de Tweede Kamer nader informeert over het permanente evaluatieproces van het examen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2017

Beantwoording Kamervragen over 'boetes voor migranten vanwege het niet tijdig slagen voor het inburgeringsexamen'.

Antwoorden van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Dijk (SP) over "boetes voor...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-05-2017

Uitstelbrief over Kamervragen van het lid Van Weyenberg over de Wet arbeid vreemdelingen

Uitstelbrief van minister Asscher (SZW) over de beantwoording van Kamervragen van het lid Van Weyenberg over de Wet arbeid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2017

Beantwoording Kamervragen over de richtlijn seizoenarbeiders

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op twee nog openstaande vragen met betrekking tot de...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-05-2017

Memorie van antwoord wijziging Wet inburgering en enkele andere wetten

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer met memorie van antwoord inzake de wijziging van het wetsvoorstel Wet...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 04-05-2017