Vergunningen buitenlandse werknemers

Vreemdelingen die in Nederland willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Afhankelijk van het land van herkomst moeten zij een vergunning hebben om te mogen werken. Buitenlandse werknemers vullen tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt aan.

Vrij verkeer in de Europese Economische Ruimte (EER)

Voor werknemers uit de landen van de EER en Zwitserland geldt een vrij verkeer. Deze groep kan zonder vergunning in Nederland komen werken.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Vreemdelingen van buiten de EER en Zwitserland moeten een GVVA aanvragen. Dit geldt als zij langer dan 3 maanden naar Nederland komen om te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (twv) in 1 vergunning. Een vreemdeling (of zijn werkgever) dient dus 1 aanvraag in bij de IND.

Uitzonderingen GVVA

Enkele groepen vreemdelingen hoeven geen GVVA aan te vragen. Zij moeten wel een tewerkstellingsvergunning (twv) bij het UWV aanvragen. Dit zijn:

 • werknemers die korter dan 3 maanden in Nederland komen werken;
 • seizoenswerkers;
 • studenten;
 • asielzoekers;
 • werknemers van een internationaal concern die naar Nederland worden overgeplaatst.

Bij de IND vragen zij een verblijfsvergunning aan.

Voorwaarden vergunning voor personeel buiten de EER

Een werkgever mag alleen in de volgende gevallen iemand van buiten de EER laten werken:

 • De werkgever kan geen geschikte kandidaat vinden in 1 van de EER-landen.
 • De vacature staat minimaal 5 weken open. Voor vacatures die moeilijk te vervullen zijn, is de periode minimaal 3 maanden. UWV beoordeelt of er sprake is van een moeilijk vervulbare vacature.
 • De werkgever moet er alles aan doen om personeel te vinden in Nederland of de EER. Bijvoorbeeld met advertenties en via internet.

De werkgever vraagt de tewerkstellingsvergunning aan bij UWV of een GVVA bij de IND. De werkgever moet ook voldoen aan andere eisen voor de tewerkstellingsvergunning of GVVA.

Geen vergunning nodig voor specifieke groepen

Een vergunning  is niet altijd nodig voor werknemers van buiten de EER. Bijvoorbeeld voor:

 • hoogopgeleide werknemers die een bijdrage leveren aan de kenniseconomie (kennismigranten of kenniswerkers);
 • werknemers met een verblijfsvergunning waarop staat ‘arbeid is vrij toegestaan’ (soms voor een bepaalde periode);
 • zelfstandig ondernemers die het werk doen dat in hun verblijfsvergunning is vermeld.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Werkt een dienstverlener uit de EER in Nederland met werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld een Duits installatiebedrijf met personeel uit de Oekraïne. De werkgever moet deze werknemers wel vooraf schriftelijk aanmelden bij UWV. Dit heet de ‘notificatieplicht’.