Kan ik als zelfstandige in Nederland werken?

U kunt als zelfstandig ondernemer onder voorwaarden in Nederland werken. Woont u in Nederland? Dan kunt u recht hebben op sommige uitkeringen, zoals AOW en kinderbijslag.

Voorwaarden voor buitenlandse ondernemers

U mag in Nederland werken als:

Erkenning zelfstandig ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers uit het buitenland geldt hetzelfde als voor Nederlandse ondernemers. Dit betekent dat u:

  • geheel voor eigen risico werkt (u draait zelf op voor alle winst en verlies);
  • werkt tegen een prijs die helemaal en rechtstreeks aan u wordt betaald;
  • zelf beslist over de keuze van het werk, de arbeidsomstandigheden en de prijsafspraak.

Modelovereenkomst

Zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) uit het buitenland en opdrachtgevers kunnen met een modelovereenkomst werken. Als men werkt volgens de overeenkomst dan is er geen sprake van loondienst. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Lees meer over modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst.

Belastingen

Zelfstandig ondernemers moeten belasting betalen. Bijvoorbeeld belasting over Btw en winst.

Sociale verzekeringen

Woont  u als zelfstandige in Nederland? Dan heeft u recht op de volgende sociale verzekeringen :

U bent niet verzekerd tegen:

  • werkloosheid;
  • ziekte;
  • arbeidsongeschiktheid.

Zzp’er in land van herkomst

Bent u als zzp’er gevestigd in uw land van herkomst? Dan moet u daar zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Onder voorwaarden kunt u sociaal verzekerd blijven in dat land. Daarvoor is een E101/A1-verklaring nodig. De organisatie voor sociale zekerheid in het land van herkomst geeft deze verklaring af.
Heeft u deze verklaring niet? Dan kunt u gebruikmaken van de Nederlandse sociale verzekeringen. U moet ook een zorgverzekering afsluiten.