Mag ik als buitenlander in Nederland werken in een gereglementeerd beroep?

U mag in Nederland werken in een gereglementeerd (beschermd) beroep. Bijvoorbeeld als advocaat of leraar. Dit geldt voor inwoners van de Europese Unie (EU), Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Wel moeten zij een Nederlandse erkenning van hun beroepskwalificaties hebben.

Gereglementeerde beroepen

U mag een gereglementeerd beroep alleen uitoefenen als u aan wettelijke beroepskwalificaties voldoet. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de opleidingstitel, het diploma of getuigschrift en aan ervaring. Daarnaast moet u beschikken over de talenkennis die voor de uitoefening van het beroep in Nederland vereist is.

U vindt gereglementeerde beroepen onder meer binnen sectoren als: onderwijs, politie, brandweer, zeevisserij, binnenvaart, luchtvaart, cultuur en kinderopvang.

Europese erkenning van beroepskwalificaties

In Europa zijn afspraken gemaakt over wederzijdse erkenning van diploma's die toegang geven tot gereglementeerde beroepen. In de Europese Richtlijn 2005/36/EC staan alle beroepen waaraan wettelijke eisen worden gesteld.

Voorwaarden voor Nederlandse erkenning

U komt voor Nederlandse erkenning van uw beroepskwalificaties in aanmerking in de volgende situaties:

  • U heeft een opleidingstitel of bewijs van bekwaamheid (attest) van voldoende niveau. Dat kan een bewijs van bekwaamheid zijn dat is afgegeven door een EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
  • U heeft in de afgelopen 10 jaar gedurende 2 jaar het beroep voltijds uitgeoefend in 1 van de EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Of een gelijkwaardige periode in deeltijd. Ook kunt u aantonen dat u voldoende deskundig of voorbereid bent om het beroep uit te oefenen.

Verschillen tussen opleidingen en beroepen

Zijn er belangrijke verschillen tussen de Nederlandse opleidingen of beroepen en uw opleidingen of beroep? Dan kan u verplicht worden een aanpassingsstage te volgen. Ook heeft u soms de verplichting een toets af te leggen, de 'proeve van bekwaamheid'.

Erkenning aanvragen voor uw beroepskwalificaties

U vraagt de erkenning aan voor uw beroep bij een erkende instelling ('bevoegde autoriteit'). Het overzicht van erkende instellingen geeft aan waar u terecht kunt. Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten meesturen, zoals:

  • een bewijs van uw nationaliteit, eventueel een kopie van uw verblijfsvergunning;
  • kopie├źn van bewijzen van bekwaamheid (diploma's, getuigschriften, certificaten en dergelijke) of opleidingstitels;
  • documenten die vereist zijn voor sommige beroepen, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Tijdelijk en incidenteel werk

Bij tijdelijk en incidenteel werk is de erkenning niet nodig. Wel vraagt de Rijksoverheid in deze gevallen om een 'verklaring vooraf'. U neemt hiervoor contact met de erkende instelling.

Of uw verblijf werkelijk 'tijdelijk en incidenteel' is, wordt per aanvraag beoordeeld. Dan wordt gekeken naar de duur, de frequentie, regelmaat en continuïteit van het werk.