Moet ik mijn inburgering zelf betalen?

U moet de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf regelen en betalen. Als u geen geld heeft, kunt u geld lenen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bent u asielgerechtigde en slaagt u voor het examen? Dan wordt uw lening kwijtgescholden.

Geld lenen voor inburgeringscursus en examen

Als u inburgert bent u zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het inburgeringsexamen. Ook moet u de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf betalen. Als u hiervoor geen geld heeft kunt u geld lenen. U kunt ook geld lenen voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Komt u naar Nederland voor gezinshereniging? Dan kunt u maximaal € 5.000 lenen.

Asielgerechtigd en lenen

Heeft u recht op asiel? Dan kunt  u maximaal € 10.000 lenen. Slaagt u voor het examen? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen.

Voorwaarden  geld lenen

De overheid stelt  de volgende voorwaarden om geld te lenen voor inburgering:

  • U besteedt het geld aan de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. Of aan de cursus en het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als u recht heeft op asiel mag u (een deel van) het geld gebruiken voor een alfabetiseringscursus.
  • U moet binnen 3 jaar uw inburgeringsdiploma halen. Lukt dat niet en heeft u daarvoor geen goede reden? Dan loopt u het risico op een boete en eventueel intrekking van uw verblijfsvergunning. Voor asielgerechtigden geldt dat laatste niet.