Onder welke voorwaarden kunnen buitenlandse topartiesten in Nederland werken?

Bent u werkgever in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek of dans? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden topartiesten inhuren uit landen waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. Artiesten die tot de top behoren, krijgen sneller een tewerkstellingsvergunning. Het salaris van de artiest bepaalt of hij tot de top behoort.

Sneller een tewerkstellingsvergunning voor topartiest

Wilt u als werkgever iemand inhuren uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan moet u de vacature eerst openstellen voor Nederlandse werkzoekenden. Dit gaat via UWV. Zijn er geen geschikte Nederlandse kandidaten? Pas dan kunt u een tewerkstellingsvergunning voor een buitenlandse medewerker aanvragen.

Topartiesten krijgen sneller een tewerkstellingsvergunning. U hoeft als werkgever niet eerst de vacature bij UWV te melden.

Inkomen buitenlandse topartiest

Overzicht van topartiesten en bruto maandsalaris
Beroepen topartiesten Bruto maandsalaris in euro (afgeleid van het jaarsalaris) vanaf

Aanvoerder 2e violen, altviolen en contrabassen

2.383
Acteur 4.233
Artistiek (adjunct) directeur dans / musical / cultuurwerkplaats 2.987
Artistiek leider of artistiek adviseur muziek / opera 4.020
Artistiek projectcoƶrdinator cultuurwerkplaats 2.118
Choreograaf 3.200
Danser / musicalartiest 2.071
Dirigent 4.000
Eerste concertmeester 4.077
Eerste blazer of soloblazer, eerste harpist of eerste paukenist 2.383
Kernbegeleiding afdelingen cultuurwerkplaats 2.536
Ontwerper / vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video) 1.921
Plaatsvervangend eerste concertmeester 2.683
Regisseur 4.233
Solist muziek / opera 4.000
Solocellist 3.017
Technische (project)specialist cultuurwerkplaats 2.118
Zanger / musicalartiest 2.971