Waar heb ik als buitenlandse werknemer recht op als ik in Nederland werk?

Als u als buitenlandse werknemer in Nederland in loondienst werkt, dan heeft u meestal dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer.  

Werken bij een Nederlands bedrijf

U heeft dezelfde rechten als Nederlandse werknemers als het gaat om:

  • loon;
  • vakantietoeslag;
  • vakantiedagen;
  • verlof;
  • werktijden;
  • arbeidsomstandigheden.

Hebben werkgevers en werknemers een cao afgesloten? Dan geldt deze ook voor de werknemers uit het buitenland.
Voor buitenlandse werknemers die in Nederland bij een buitenlands bedrijf werken, gelden andere regels.

Recht op uitkeringen buitenlandse werknemers

U heeft recht op uitkeringen en toeslagen als hiervoor ook premies zijn afgedragen. De manier waarop u in de Europese Unie werkt en hoe lang is ook van belang. Een voorbeeld is het recht op een werkloosheidsuitkering (WW). Dit recht hangt af van het aantal jaren dat u met een contract heeft gewerkt in de Europese Economische Ruimte (EER).

Uitkering bij werkloosheid buitenlandse werknemers

Heeft u gewerkt voor een Nederlands bedrijf? Dan heeft u in veel gevallen recht op een uitkering als u werkloos wordt. De volgende regels gelden:

  • Buitenlandse werknemers die in Nederland wonen, hebben recht op een uitkering als zij werkloos worden.
  • Buitenlandse werknemers die niet in Nederland wonen, hebben geen recht op een uitkering. Ze kunnen deze in veel gevallen aanvragen in het land waar ze wonen.
  • Buitenlandse werknemers krijgen een uitkering als ze nog voor een deel in Nederland werken. Of als zij (tijdelijk) werkloos worden door extreme weersomstandigheden, zoals sneeuw en wateroverlast.

Gaat een buitenlandse werknemer die recht heeft op een uitkering terug naar het land van afkomst? Dan kan hij in sommige gevallen de uitkering meenemen.

Uitkering bij ziekte buitenlandse werknemers

U heeft bij ziekte recht op maximaal 2 jaar doorbetaling van het loon, net als een Nederlandse werknemer. Loopt het contract af tijdens de ziekte? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering van UWV.

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan kunt u aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Als u in Nederland woont, dan bent u verzekerd op grond van de Wet langdurige zorg.

Recht en plicht bij ziekte in het buitenland

Bent u ziek als u in uw land van herkomst bent? Dan moet u zich ook melden bij de uitkerende instantie van dat land. Deze zal u keuren.

Bent u ziek in Nederland en wil u beter worden in het land van herkomst? Dan heeft u toestemming nodig van de arbodienst om naar het land van herkomst terug te keren. Een arts kijkt of dat het herstel niet zal vertragen.

Is uw partner of kind ziek? En wonen zij nog in het land van herkomst? In sommige gevallen kan de zieke medische zorg krijgen op basis van de Nederlandse verplichte zorgverzekering. Voor het aanmelden van eventuele gezinsleden is een zogeheten verdragsformulier E-106 nodig. De zorgverzekeraar geeft dit formulier uit.

Kinderbijslag en kindertoelagen

U heeft recht op kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag als u een verblijfsvergunning heeft. Daarnaast moet u voldoen aan de voorwaarden die voor de uitkeringen gelden.

Pensioen buitenlandse werknemers

In de jaren dat u in Nederland werkt, bouwt u rechten op voor een AOW-uitkering (ouderdomspensioen).  Daarnaast kunt u ook aanvullend pensioen opbouwen. Hoeveel is afhankelijk van de afspraken met uw werkgever. U kunt ook zelf een regeling voor pensioen treffen.

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt en komt u onder het sociaal minimum?Dan kunt u gebruikmaken van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). U vraagt dit aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Nabestaanden buitenlandse werknemers

Overlijdt een buitenlandse werknemer? Dan heeft de partner recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Overlijden de buitenlandse werknemer en zijn of haar partner? Dan krijgen de kinderen die jonger zijn dan 18 jaar een wezenuitkering.

Deze uitkeringen kunnen worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).