Wanneer kan iemand als au pair in mijn gezin verblijven?

Voor een verblijf als au pair moeten u en de au pair aan voorwaarden voldoen. Een au pair van buiten de Europese Unie heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning nodig. Dit wordt dan geregeld via een au-pairbureau. Verder moet uw gezin uit minimaal 2 personen bestaan.

Wat is een au pair?

Au pairs zijn buitenlandse jongeren van 18 tot 31 jaar. Zij komen naar Nederland om de Nederlandse cultuur en samenleving te leren kennen. Dat is het doel van het verblijf als au pair in  Nederland. De au pair woont  tijdelijk bij een gastgezin. In ruil voor kost en inwoning mag de au pair licht huishoudelijk werk doen. Bijvoorbeeld helpen bij de opvang en verzorging van de kinderen in het gastgezin.

Welk werk doet een au pair niet?

Een au pair mag niet als enige verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden en de opvang van kinderen. Er moet bijvoorbeeld een ouder of grootouder aanwezig (of direct beschikbaar) zijn die verantwoordelijk is. Ook mag de au pair geen taken verrichten voor mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Dat is zorg waarvoor een bijzondere vaardigheid nodig is. Zoals de zorg voor een zwaar gehandicapt kind.

Een au pair is dus geen vervanging voor normale kinderopvang, zorgverlening of voor huishoudelijke hulp.

Verblijfsvergunning voor au pair van buiten de EU

Een au pair van buiten de EU moet een verblijfsvergunning aanvragen. De verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar geldig. De aanvraag loopt altijd via een au-pairbureau dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft erkend als referent. Een referent heeft van de IND toestemming gekregen om vreemdelingen naar Nederland te halen. Op de website van de IND staat een lijst van erkende au-pairbureaus.

Au pair uit de EU

Een au pair uit de EU heeft geen verblijfsvergunning nodig. Een geldig paspoort of ID-kaart is  voldoende. De au pair hoeft zich niet te melden. Een au pair uit Kroatië moet bij de IND een EU-verblijfsdocument aanvragen. Verder gelden voor een au pair uit de EU dezelfde voorwaarden als voor een au pair van buiten de EU. Bemiddeling mag bijvoorbeeld alleen verlopen via een door de IND erkend au-pairbureau.

Voorwaarden verblijf au pair in Nederland

De au pair en het gastgezin moeten voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden.

Bemiddeling via erkend au-pairbureau

Een au pair neemt deel aan een uitwisselingsprogramma van een au-pairbureau. Zo’n bureau legt contact tussen au pairs en gastgezinnen. Het au pairbureau moet wel door de IND zijn erkend als referent.

Gastgezin is geen familie

Uw gezin bestaat uit minimaal 2 personen. De gezinsleden en de au pair mogen geen familie tot en met de derde graad van elkaar zijn. Zij mogen bijvoorbeeld geen oom of tante van de au pair zijn. Verder heeft de au pair niet eerder voor u gewerkt. Ook niet in het buitenland.

Inkomen gastgezin

Een gastgezin moet een inkomen van 1,5 x het bruto minimumloon hebben. Op de website van de IND staat meer informatie over het inkomen van het gastgezin.

Vastgesteld aantal uren au pair

Een au pair mag lichte ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden verrichten als tegenprestatie voor de kost en inwoning. Dit mag voor maximaal 8 uur per dag, met een maximum van 30 uur per week. Licht huishoudelijk werk is bijvoorbeeld helpen bij de opvang en verzorging van de kinderen in het gastgezin. Daarnaast is de au pair minimaal 2 dagen per week volledig vrij.

Vergoeding au pair

U geeft de au pair kost en inwoning. Geeft u de au pair een vergoeding? Dan mag die niet hoger zijn dan € 340 per maand.

Een volledig overzicht van de voorwaarden voor au pairs en gastgezin staat in de brochure Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling (pdf, 241 kB).

Afwijken van de voorwaarden voor au pair

U en de au pair kunnen niet afwijken van de regels voor au pairs. Doet de au pair bijvoorbeeld meer of ander werk, dan kan de au pair de verblijfsvergunning kwijtraken. Ook kunt u als gastgezin een boete krijgen. Er kan ook sprake zijn van werk waarvoor u het minimumloon moet betalen. De au pair kan dan via de rechter eisen het minimumloon uitbetaald te krijgen.