Wat is het basisexamen inburgering in het buitenland?

Komt u voor langere tijd naar Nederland, dan moet u voor uw komst al basiskennis hebben van de Nederlandse taal en de samenleving. Het basisexamen inburgering in het buitenland toetst deze kennis. U kunt dit examen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat maken. Als u slaagt, kunt u in aanmerking komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Dit is een speciaal visum dat u nodig heeft om Nederland binnen te komen.

Basisexamen afleggen: op ambassade of consulaat

U legt het basisexamen inburgering in het buitenland af op een Nederlandse ambassade of consulaat. Dat kan in:

  • uw land van herkomst. Kunt u daar geen examen doen, dan kunt u mogelijk terecht bij een Nederlandse ambassade of consulaat in een buurland;
  • een land waar u als inburgeraar langer dan 3 maanden mag verblijven.

Aanmelden basisexamen

De aanmelding voor het basisexamen inburgering in het buitenland gaat via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U kunt zich aanmelden voor het basisexamen inburgering buitenland op de website Naarnederland.nl.

Zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’

U kunt zich voorbereiden op het basisexamen inburgering met het zelfstudiepakket 'Naar Nederland'. Dit is verkrijgbaar in 18 talen. 

Hoe lang is de uitslag geldig?

Bent u voor alle onderdelen van het basisexamen geslaagd? Dan heeft u een jaar de tijd om de mvv aan te vragen.

Aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Nederland kan uw mvv-aanvraag afwijzen als u zakt voor het basisexamen. Als u slaagt is de uitslag 1 jaar geldig. Nadat u dit basisexamen heeft behaald, moet u dus binnen 1 jaar een mvv-aanvraag indienen.

U vraagt de mvv na het examen aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat van het land waar u vandaan komt.

Basisexamen verzetten mag 1 keer

Een afspraak met een ambassade voor het basisexamen inburgering mag u in principe 1 keer verzetten. Hiervoor neemt u contact op met de ambassade waar u de afspraak heeft gemaakt.

Examengeld terug krijgen

Het is verstandig om binnen 6 maanden na betaling examen te doen. Ziet u af van het examen of kunt u het examen niet binnen 6 maanden afleggen? Dan kunt u het geld dat u heeft betaald voor het basisexamen terugvragen. Er worden wel administratiekosten ingehouden. Neem hiervoor contact op met Informatie Rijksoverheid.

Afspraak voor examen afzeggen

Wilt u een afspraak voor een examen afzeggen? Dan moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doen bij de ambassade. Doet u dit niet, dan krijgt u geen geld terug en vervalt het examen. U moet zich dan opnieuw aanmelden en opnieuw betalen.