Welke rechten heb ik als ik als buitenlander in Nederland voor een buitenlands bedrijf werk?

Uw arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de wettelijke regels van uw land van herkomst. Maar uw buitenlandse werkgever moet zich ook aan een aantal Nederlandse wetten houden. U heeft bijvoorbeeld recht op het minimumloon.

Arbeidsovereenkomst van buitenlandse werknemers

Werkt u bij een buitenlands bedrijf in Nederland? Dan moet uw arbeidsovereenkomst voldoen aan de wettelijke regels van uw land van herkomst . Daarnaast mag uw werkgever niet afwijken van een aantal Nederlandse wetten:

  • Een buitenlandse werkgever moet u minimaal het Nederlands wettelijk minimumloon betalen. Ook heeft u recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als Nederlandse werknemers.
  • De arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
  • De werkgever moet zich houden aan de bepalingen in de cao voor het bedrijf of de bedrijfstak.

Sociale verzekeringen buitenlandse werknemers

U komt in aanmerking voor Nederlandse sociale verzekeringen. Zo krijgt u kinderbijslag en een uitkering als u werkloos worden. U heeft dezelfde rechten op een uitkering als buitenlandse werknemers die voor een Nederlands bedrijf werken.

U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten.

Verzekerd blijven in het land van herkomst

Het is mogelijk dat u het recht behoudt op de sociale verzekeringen in het land van herkomst. Dit kan alleen als u gedetacheerd bent.
U kunt dan een zogeheten E101-verklaring (detacheringverklaring) aanvragen. De organisatie voor sociale zekerheid in uw land van herkomst geeft deze verklaring af. Hiermee vervallen alle rechten op Nederlandse sociale uitkeringen, zoals AOW en kinderbijslag.