Inhoud nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering bestaat straks uit 8 boeken. Het nieuwe wetboek is makkelijker in gebruik. Het verhoogt de kwaliteit van de strafrechtspleging en verbetert de prestaties van de strafrechtsketen.

Boeken 1 tot en met  6 van het nieuwe wetboek van strafvordering zijn in zijn geheel te lezen. De Memorie van Toelichting geeft hier meer uitleg over. Boek 7 en Boek 8 ook zijn al in werking getreden.

Inhoud nieuwe Wetboek van Strafvordering

Inhoud boeken