Noodhulp of humanitaire hulp gaat om het redden van mensenlevens en het verminderen van menselijk lijden bij natuurrampen. Zoals een overstroming of aardbeving. En het gaat om het helpen van mensen die in gevaar zijn door oorlog en geweld. Nederland geeft geld aan professionele hulporganisaties. Met dit geld kunnen zij mensen in nood snel de hulp geven die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld met voedsel en schoon drinkwater.