Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) haalt geplande bouwprojecten naar voren, bijvoorbeeld door kortere procedures. Op deze manier zorgt de overheid dat bouwbedrijven tijdens de crisis voldoende werk houden.

Chw zorgt voor snelle uitvoering ruimtelijke plannen

De Crisis- en herstelwet helpt bedrijven, omdat de wet bouwprojecten naar voren haalt. Ook worden ruimtelijke plannen sneller uitgevoerd door bijvoorbeeld kortere (aanvraag)procedures. Vaak zijn dit projecten voor de infrastructuur. Door wegen aan te leggen en te verbeteren is Nederland beter bereikbaar. Dit stimuleert weer de groei van de economie. 

Chw stimuleert vernieuwende en duurzame projecten

De Chw stimuleert ook om vernieuwende en duurzame projecten uit te voeren. Bijvoorbeeld de duurzame woonwijk Nieuwveense Landen in Meppel. Door af te wijken van een aantal bouwvoorschriften is het mogelijk om deze duurzame woningen te bouwen. Uit dit soort voorbeelden blijkt dat de Chw vooruitloopt op de Omgevingswet.

In totaal zijn er al 150 projecten en vernieuwende experimenten aangewezen.

Chw gaat op in Omgevingswet

De Chw zorgt voor kortere (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten. De Chw sluit daardoor goed aan op de plannen om het omgevingsrecht makkelijker te maken. Daarom blijft de Chw geldig tot het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt. Uiteindelijk zal de Chw opgaan in de Omgevingswet.

Maatregelen door de Crisis- en herstelwet

De Chw verandert een aantal wetten. Deze tijdelijke maatregelen gelden tot de Omgevingswet van kracht wordt. De Chw steunt ruimtelijke plannen en vernieuwing door:

  • bijzondere afspraken voor projecten;
  • bijzondere voorzieningen voor vernieuwende experimenten;
  • permanente wetswijzigingen.

Chw zorgt voor snellere beslissingen

In de Chw staan bestuursrechtelijke voorzieningen. Hierdoor kan de gemeente of provincie bijvoorbeeld sneller een besluit nemen over een ruimtelijk plan. De plannen waar het om gaat, staan in bijlage 1 en bijlage 2 van de Chw.

Rechters moeten binnen 6 maanden uitspraak doen, na ontvangst van een beroepschrift voor 1 van de plannen uit de bijlagen van de Chw. Voor andere projecten is dat binnen 12 maanden.

Permanente wetswijzigingen

Met de Chw is een groot aantal wetten gewijzigd. Bijvoorbeeld onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder. Als het nodig is blijven deze wijzigingen gelden als de Omgevingswet van kracht is.