Crisis- en herstelwet

Met de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen overheden experimenteren met de mogelijkheden van de Omgevingswet. De Chw haalt biijvoorbeeld bouwprojecten naar voren. En vereenvoudigt de regels in een gebied of versnelt ruimtelijke plannen door kortere (aanvraag)procedures. 

Chw zorgt voor snellere uitvoering ruimtelijke plannen

Inmiddels zijn er rond de 400 projecten die overheden al uitvoeren onder de Chw. Van een aantal projecten staat een beschrijving in de Chw-database. Overheden (zoals gemeenten en provincies) en bedrijven kunnen daar inspiratie uit halen.

Bij de projecten in de Chw-database staat hoe en waarom bijvoorbeeld een gemeente de Crisis- en herstelwet heeft gebruikt voor een project. En hoe ze hiermee vooruitlopen op de Omgevingswet. Overheden kunnen de database gebruiken om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen.

Chw gaat op in Omgevingswet

De Chw zorgt voor kortere (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten. De Chw sluit daardoor aan op de plannen om het omgevingsrecht makkelijker te maken. Daarom blijft de Chw geldig tot het moment dat de Omgevingswet ingaat. De beoogde datum daarvoor is 1 januari 2024. Uiteindelijk zal de Chw opgaan in de Omgevingswet.