Erf- en perceelafscheidingen

Erf- en perceelafscheidingen (PDF | 3 pagina's | 255 kB)

Herziene versie, januari 2012

In 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie vindt u de regels voor erf- en perceelafscheidingen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

 • soorten erfafscheiding en perceelafscheiding (schutting);
 • de voor- en achterkantbenadering;
 • geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig;
 • ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen;
 • vergunningvrij, maar niet regelvrij;
 • bestemmingsplan;
 • welstand;
 • Bouwbesluit: hoe te bouwen;
 • verplicht rekening houden met uw buren;
 • wél een omgevingsvergunning nodig;
 • procedure omgevingsvergunning.