Stand van zaken ontwikkeling Omgevingswet

Factsheet over de kabinetsnotitie van maart 2012

Op 9 maart 2012 is de ’Kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht’ uitgekomen. Deze factsheet geeft de Kabinetsnotitie kort weer en de stand van zaken van de ontwikkeling van de Omgevingswet. De Kabinetsnotitie maakt de achtergrond, structuur en de werking van de instrumenten van de beoogde wet duidelijk. Dan ontstaat een beeld van een integraal en vereenvoudigd stelsel.