Beantwoording Kamervragen over de ruimtebrief

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt op vragen over het inzichtelijk maken van de ruimtebrief.