Kamerbrief Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet aan, waarin de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 124 kB)