Achtergronddocument NOVI: opgaven in de fysieke leefongeving

In de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zijn 21 nationale belangen opgenomen. In dit rapport leest u wat de huidige situatie, trends en ontwikkelingen zijn van deze belangen.