Bewoners ontwikkelen Almere Oosterwold

Ten oosten van Almere ligt een open agrarisch polderlandschap, Oosterwold. De gemeente Almere laat de bewoners gaandeweg bepalen hoe het gebied eruit komt te zien. Zo ontstaat er een uniek groen woon- en werkgebied.

Invloed bewoners gebiedsontwikkeling Oosterwold

De toekomstige bewoners gaan Oosterwold ontwikkelen. Bewoners kunnen een stuk grond (kavel) alleen ontwikkelen of samen met anderen. Dat stuk land kan iedere gewenste invulling krijgen. Bijvoorbeeld een woonwijk, een school of een tuinbedrijf. Bewoners krijgen ook invloed op bijvoorbeeld wegen, fietspaden en dergelijke en de openbare ruimte.

Vergroot afbeelding
Toekomstige bewoners gaan Oosterwold ontwikkelen.

Minder invloed overheid op ontwikkeling Oosterwold

Normaal heeft de overheid grote invloed op hoe een gebied zich ontwikkelt. Bij Oosterwold speelt zij een veel kleinere rol. De overheid stelt wel spelregels op en onderhoudt en ontwikkelt de basisstructuur voor het gebied. Maar ook geeft zij kennis en informatie aan de toekomstige bewoners. De overheid wordt een regisseur van het gebied.

Almere Oosterwold in de toekomst

Het is nu niet bekend hoe Oosterwold er over 10 of 50 jaar uitziet. Bewoners krijgen volledig de vrijheid voor eigen en gezamenlijke plannen. In een video laat de gemeente Almere zien hoe organische ontwikkeling werkt en het gebied zich kan ontwikkelen.

Informatie over Almere Oosterwold

Meer informatie over de ontwikkeling van Almere Oosterwold staat op de website van de gemeente Almere. U kunt ook mailen naar oosterwold@almere.nl.