Invloed van ondermijnende criminaliteit op samenleving

Ondermijnende criminaliteit heeft verschillende effecten op onze samenleving. Burgers kunnen zich bijvoorbeeld minder veilig voelen in hun buurt.

Negatieve gevolgen ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de samenleving. Bijvoorbeeld:

  • De onder- en bovenwereld raken verweven.
  • Ondermijning tast de integriteit aan van het openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven.
  • Criminelen bedreigen of persen bestuurders, ambtenaren en burgers af. Zo benaderen criminelen bijvoorbeeld boeren om hun schuur af te staan voor de productie van drugs.

Een gevolg kan zijn dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Of de veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt minder worden.

Normvervaging legale partijen

Burgers en legale partijen kunnen door ondermijning betrokken raken bij criminele activiteiten. Bijvoorbeeld omdat criminelen hen onder druk zetten. Ze houden zich vervolgens niet meer zo nauwkeurig aan de regels ("iedereen pikt een graantje mee, dus waarom ik niet?"). Dit heet normvervaging.