Invloed van ondermijnende criminaliteit op samenleving

Veiligheid is de voorwaarde voor een leefbare samenleving. Het is de basis voor een goede toekomst voor kinderen en nodig voor de economische ontwikkeling. Door zware criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, staat veiligheid onder druk.

Negatieve gevolgen ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de samenleving. Bijvoorbeeld:

  • de onder- en bovenwereld raken verweven;
  • woonwijken worden onveilig door drugslabs en brandgevaarlijke hennepkwekerijen;
  • ondermijning tast de integriteit aan van het openbaar bestuur en het bedrijfsleven;
  • jongeren worden benaderd en ingezet als drugskoerier;
  • drugs worden verkocht op festivals en evenementen;
  • drugsafval wordt in de natuur gedumpt;
  • criminelen bedreigen of persen bestuurders, ambtenaren, medewerkers van bedrijven en burgers af. Zo benaderen criminelen bijvoorbeeld boeren om hun schuur af te staan voor de productie van drugs;
  • op klaarlichte dag vinden afrekeningen in het criminele circuit plaats.

Een gevolg kan zijn dat de veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt minder worden. Of dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Daarom neemt de overheid maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit.