Wetsvoorstel franchise in consultatie

Om de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren wordt een wet opgesteld voor de franchisebranche. Hiermee geven staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer in de toekomst beter moet beschermen. Zo beperkt het wetsvoorstel bijvoorbeeld de mogelijkheid van de franchisegever om contracten eenzijdig te wijzigen.

Het conceptwetsvoorstel dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opgesteld, gaat vandaag voor een periode van zeven weken in internetconsultatie. https://www.internetconsultatie.nl/wet_franchise

Staatssecretaris Keijzer: “De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. De samenwerking tussen de franchisegever en zijn franchisenemers bepaalt het succes van de keten. Helaas blijkt in de praktijk dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Het is daarom noodzaak om met dit wetsvoorstel de machtsbalans te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers.”

Minister Dekker: “Net zoals je in het verkeer met regels ongelukken voorkomt, zo heb je in de wereld van de franchise ook regels nodig om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden. Dat is waar dit wetsvoorstel over gaat: verstandige afspraken tussen twee partijen. Als franchisenemers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze ook beter ondernemen en sneller inspelen op veranderingen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie.”

Vier onderdelen

In dit wetsvoorstel ligt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen;

  • De precontractuele uitwisseling van informatie.
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. In Nederland zijn circa 825 franchiseformules actief, met ruim 30.000 franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 300.000 mensen en de jaarlijkse omzet ligt ruim boven €30 miljard.