In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben. Maar welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig? De Rijksoverheid sprak met leerlingen, leraren, ouders, scholen en andere belangstellenden.

Vroeger werkten mensen vooral in fabrieken en op het land, nu wordt veel werk vóór ons gedaan door machines. Moeten mensen leren hoe ze die machines bedienen. 
En ik, ik steek soms meer op van het internet dan van mijn schoolboek.
Nieuwe uitvindingen leren ons van alles. En uitvinders zullen er altijd blijven. Maar leren wij wel de juiste dingen, om nieuwe ontdekkingen te doen? 
Wat zouden mijn juf en meester me moeten bijbrengen? Wat moet ik kennen en kunnen als ik klaar ben met school?
Zou ik op school niet juist meer met mijn handen moeten leren werken? Moet ik niet eerder Engels leren spreken? Of juist Chinees? Of zou het goed zijn als ik computerprogramma’s kan maken? 
Wat willen jullie, dat wij later kunnen? Zijn er dingen die juist niet meer hoeven? Moeten we alleen goed kunnen lezen en rekenen? Of is er meer? Leren wij eigenlijk wel de juiste dingen? Voor morgen? En voor 2032? Want in 2032 ben ik klaar om aan het werk te gaan.
Dus wat zou het fijn zijn, als de grote mensen nu goed nadenken over wat ik dan nodig heb.  En mag ik ook dingen verzinnen? 
Laat we er anders allemaal over nadenken! Kinderen, ouders, bazen, wetenschappers, sporters, kunstenaars en leraren.  En iedereen die goed onderwijs belangrijk vindt, natuurlijk. Zodat experts met uw en mijn ideeën aan het werk kunnen. En met die ideeën als uitganspunt, laten zien wat wij later moeten kennen en kunnen. 
Dus denk mee, praat mee en draag bij aan het onderwijs van de 21e eeuw. Ga naar onderwijs2032.nl en ontdek hoe je jouw stem kunt laten horen!