Onderwijs 2032

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Kamerbrief aanpak #Onderwijs2032

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer hoe de discussie over het toekomstgericht funderend onderwijs vorm krijgt.

De Rijksoverheid. Voor Nederland