Onderwijs 2032

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Toekomstgericht curriculum

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs) bereiden leerlingen voor op de toekomst. De overheid vindt het belangrijk dat de inhoud van het onderwijs blijft aansluiten op die toekomst. 

Wat is een curriculum en hoe ziet het curriculum er nu uit?

Een curriculum is de inhoud van een opleiding: de vakken en de inhoud van die vakken. De overheid, scholen en leraren geven gezamenlijk vorm aan het curriculum, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. De overheid stelt het formele curriculum vast. 

In het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bestaat het formele curriculum uit kerndoelen en referentieniveaus. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs  staat het formele curriculum in eindtermen. Op basis van het formele curriculum stelt een school een onderwijsprogramma samen. Dit programma sluit aan bij:

  • de visie van de school;
  • de behoeften van leerlingen, ouders en de omgeving van de school.  

De leraar vertaalt dit onderwijsprogramma vervolgens naar goed onderwijs in de klas.

Waarom het curriculum veranderen?

De maatschappij verandert snel en vraagt in de toekomst meer van leerlingen. Zo is het belangrijk dat leerlingen genoeg digitale vaardigheden hebben. Voldoet het huidige curriculum wel aan die nieuwe eisen? Wat heeft een leerling nodig als hij of zij in bijvoorbeeld 2032 van school komt? 

Daarnaast vinden veel leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dat het huidige curriculum overladen dreigt te raken. De kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs geven volgens hen te weinig richting. Ook sluiten ze niet genoeg aan bij het ambitieniveau van veel scholen, leraren en leerlingen. 

Ons Onderwijs 2032

In opdracht van de overheid is het Platform Onderwijs 2032 uitgebreid in gesprek gegaan met leraren, wetenschappers, leerlingen en maatschappelijke organisaties. De centrale vraag was: “Wat moeten kinderen nu leren om straks goed op de toekomst en het vervolgonderwijs te zijn voorbereid?” De uitkomsten van die gesprekken resulteerden in het eindadvies ‘Ons Onderwijs 2032’.

De Onderwijscoöperatie ging daarna met leraren dieper in op dat eindadvies. Ook bracht een breed samengestelde regiegroep in kaart of en hoe het eindadvies haalbaar en toepasbaar is. De conclusies van de Onderwijscoöperatie en de regiegroep zijn in november 2016 aangeboden aan de staatssecretaris.

Voorstel nieuw curriculum naar de Tweede Kamer

Op 20 april 2017 heeft de Tweede Kamer besloten curriculumherziening door te zetten. De Kamer heeft een aantal aanpassingen op het plan voorgesteld en aangenomen.

 

De Rijksoverheid. Voor Nederland