Kamerbrief over internationale studenten en studies met een numerus fixus

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de juridische (on)mogelijkheden om internationale studenten te weren uit studies met een numerus fixus.