Internationaliseren met ambitie

Advies van de Onderwijsraad over de vraag wat de ambitie met internationalisering voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zou kunnen zijn. En wat dat betekent voor de vormgeving ervan.