De Rijksoverheid werkt aan een goed woon- en bouwklimaat. Met voldoende woningen van goede kwaliteit in leefbare buurten. Daarom doet de Rijksoverheid onderzoek naar de behoefte aan woningen, de kwaliteit van woningen, de woningvoorraad en de betaalbaarheid. De Rijksoverheid gebruikt deze onderzoeken vooral bij het ontwikkelen van beleid.

Kabinet Rutte III: mogelijkheid voor leden wooncoöperaties om huurwoningen over te nemen

Het kabinet overweegt het mogelijk te maken dat leden van wooncoöperaties huurwoningen kunnen overnemen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.